MojaTunezja.strefa.pl
strona poświęcona Tunezji i krajom arabskim ..
...

Strona Główna

O Stronie

Linki

Współpraca

Księga Gośœci

Kontakt

O Tunezji

Sytuacja polityczna

ŚŒwięta, festiwale

Przed wyjazdem

Podróż

Waluta

Hotele

Wycieczki fakult.

Kafeterie

Kuchnia

Zakupy

Problemy

Turystki

Miasta Tunezji

Douz

Hammamet

Kairouan

Mahdia

Matmata

Monastir

Nabeul

Południe Tunezji

Sidi Bou Said

Sousse

Tozeur i Nefta

Tunis

Wyspa Jerba

Dodatki

Naciągacze z Tunezji

Habibi z Tunezji

Dzisiejsze Tunezyjki

Tunezyjski śœlub

Warunki życia

Gwiazda - Thekra


W Islamskim związku małżeńskim, seks jest rzeczą jak najbardziej naturalną. Jest to nawet czyn wynagradzany przez Allaha. Pewnego razu towarzysze Proroka narzekali mówiąc : "Wysłanniku Allaha. Ludzie bogaci zbierają wszystkie wynagrodzenia (błogosławieństwa). Modlą się tak jak my, poszczą tak jak i my, a na dodatek rozdają z nadmiaru pieniędzy". Na to Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział: "A czyż Allah nie dał wam tego co możecie ofiarować jako jałmużnę? Zaprawdę, każde tasbih (wspominanie Allaha mówiąc Subhan Allaah (niech Allah będzie wywyższony) jest jałmużną, każde takbiir (wspominanie Allaha mówiąc Allahu Akbar (Allah jest Największy) jest jałmużną, każde tahliil (wspominanie Allaha mówiąc la illaha il Allaah (nie bogów godnych czci oprócz Allaha) jest jałmużną, każde tamhiid (wspominanie Allaha mówiąc alhamdulillaah [chwała Allahowi) jest jałmużną, nakazywanie dobra jest jałmużną, zabranianie zła jest jałmużną i stosunek seksualny (z żoną) jest jałmużną. Modląc się dwa rakaat przed południem obejmuje się wszystkie te (dobre uczynki)".

Towarzysze spytali się :"O Wysłanniku Allaha, czy ktoś może zaspokoić swoje pożądanie i zostać za to wynagrodzony ?" Odpowiedział: "Przypuśćmy że skierował by swe pragnienie ku rzeczy zabronionej(cudzołóstwu), czy nie było by to dla niego obciążeniem (grzechem)? Dlatego, jeżeli skieruje je ku temu co jest dozwolone (swojej żonie), zostanie za to wynagrodzony. (Przekazał Muslim, Ahmad i inni)"

Rzeczy dozwolone

Allah ta`ala mówi w Koranie, co znaczy: "Szczęśliwi sś wierzący. Ci którzy wykonują salah z pełną pokorą. I ci którzy odwracają się od pustej gadaniny. I ci którzy płacą Zakaah. I ci którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, wtedy nie będą ganieni. Kto zaś swe żądze dalej posuwa, jest występnym." (Quran, 23:1-7)

Części ciała których nie można odkrywać przed innymi (kobieta : całe ciało oprócz dłoni i twarzy, mężczyzna: od pępka do kolan). Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział: Strzeżcie swojej `aurah przed innymi, z wyjątkiem waszych żon i konkubin. (Ahmad, Abu Dauud, Ibn Madziah) Niektórzy muzułmanie wykraczają poza granice ustalone przez Shariah, zakazując pokazywania swej nagości nawet małżonkom. Prawdą jest że małżonkowie między sobą nie mają amrah gdyż Aisha powiedziała: "Prorok i ja kąpaliśmy się w tym samym naczyniu". Ibn Hibbaan przekazał że Suleyman ibn Muusa został spytany o spoglądanie na części intymne swojej żony, na co powiedział: "Spytałem się o to Aisha, a ona powołała się na ten Hadis. Szeich ibn Uthaymiin (rahimahullaah) wydał także werdykt że dozwolone jest spoglądanie na całe ciało żony, i na całe ciało męża. Hadisy które zabraniają tego nie są autentyczne. Przed stosunkiem seksualnym należy wymówić następującą suplikację: Bismillaah. Allahumma dziannib nasz-Szaytan, ła dziannib isz-Szaytana ma razaqtana-W Imię Allaha. O Allah, zachowaj nas od Szatana......zachowaj Szatana od tego czym nas obdarzysz. Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział że gdy wymawiając tę suplikację mąż zbliży się do żony, to jeżeli zapisane jest że będą mieli dziecko (w wyniku tego stosunku) Szatan nie zrobi mu krzywdy. (Sahih Buchari, Sahih Muslim)Stosunek seksualny jest wedle upodobania dwojga partnerów, z wyjątkiem stosunku analnego, oraz stosunku podczas menstruacji. Allah ta ala objawił w Koranie, co znaczy: Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących !(Quran, 2:223)

Gra wstępna

Ibn Abbas (radi allahu anhu) powiedział: "Lubię upiększać się dla mojej żony, tak samo jak lubię aby ona upiększała się dla mnie". (Ibn Dziarir at-Tabaari, tafsir ayah 2:228) Ibn Qudamah(rahimahullaah) powiedział: "Zalecane jest aby mężczyzna pieścił kobietę przed stosunkiem aby ją podniecić...tak, aby miała ona tyle samo przyjemności ze stosunku jak on...A jeżeli osiągnie szczyt przed nią, niewskazane jest aby zakończył (stosunek) zanim ona osiągnie szczyt...gdyż może to jej szkodzić i uniemożliwić zaspokojenie jej pragnienia".(Al Mughni, 8:136)

Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział: "Gdy ktoś z was odbywa stosunek seksualny z żoną, a następnie znów pragnie go odbyć, niech dokona łuduu, gdyż da mu to więcej energii za drugim razem".(Sahih Muslim) Po stosunku seksualnym należy dokonać Ghusl (większego rytualnego oczyszczenia). Stosunek odbywa się gdy organy płciowe kobiety i mężczyzny zetkną się ze sobą, gdyż Prorok powiedział: "Gdy dwa organy (kobiety i mężczyzny) zetkną się ze sobą, dokonanie Ghusl staje się obowiązkiem (Sahih Muslim) Ghusl jest obowiązkiem zarówno kobiety jak i mężczyzny. Jest to także obowiązkiem po wytrysku, kobiety jak i mężczyzny, w jakikolwiek sposób by do tego nie doszło. Ali (radi allahu anhu) przekazał: "Byłem człowiekiem który często wydzielał upławy. Więc brałem kąpiel (za każdym razem gdy tak się działo). Wstydziłem się spytać o to Proroka ze względu na pozycje jego córki (która była jego żoną), więc poprosiłem al-Miqadad bin al-Asuad aby spytał się o to Proroka. Prorok mnie poinstruował: Nie rób tego. Gdy zobaczysz upławy, umyj genitalia i zrób łudu przed modlitwą. Tylko gdy będziesz miał wytrysk dokonaj ghusl." (Muslim, Buchari i Abu Dauud) Dokonanie Ghusl jest obowiązkiem po ukończeniu stosunku, lecz nie musi to być bezzwłocznie po. Można tego dokonać przed następną modlitwą.

Rzeczy zabronione

SEX ANALNY

Jeden Sahabi spytał się kiedyś Proroka (sal allahu alejhi ła sallaam) o zbliżanie się do kobiet od tyłu. Prorok powiedział: "Jest to dozwolone". Gdy człowiek ten odchodził, Prorok zawołał go z powrotem i powiedział: "Co miałeś na myśli? W który z dwóch otworów ? Jeżeli chodzi o pochwę od tyłu, to tak. Lecz jeżeli o chodzi o jej odbyt, to nie..."

Zaprawdę Allah nie wstydzi się prawdy : "nie zbliżajcie się do kobiet przez odbyt".(Przekazał asz-Szaf ii, Bayhaqi i inni). Abu Hurayrah (radi allahu anhu) przekazał że Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział: "Przeklęty jest ten kto odbywa z kobietą stosunek analny" (Przekazane przez Ahmad i Abu Dauud) Abu Hureyrah (radi allahu anhu) przekazał od Proroka (sal allahu alejhi ła sallaam): "Ktokolwiek uda się do wróżbity lub wróżki i uwierzy w to co on,ona mówi, lub odbędzie stosunek seksualny z menstruującą kobietą, lub odbędzie stosunek analny z kobietą, ten zaprawdę nie uwierzył w to co zostało objawione Muhammadowi." (Abu Dauud, Tirmidhi i inni)

SEX PODCZAS MENSTRUACJI

Allah objawił w Koranie, co znaczy : "Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg. Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się".(Quran,2:222)

Prorok komentując ten werset powiedział: "Mieszkajcie z nimi w domu, i róbcie co chcecie oprócz stosunku seksualnego" (Sahih Muslim, Abu Dauud) Maymunah (radi allahu `anaha) przekazała : "Gdy Prorok pragnął intymności z którąś ze swoich żon podczas menstruacji, owijała swą dolną część ciała nakryciem i Prorok się z nią pieścił(Sahih Buchari, Sahih Muslim)

ZBOCZENIA SEKSUALNE

Z pośród wcześniejszych narodów które dopuściły się tego grzechu był lud Lota. Allah objawił w Koranie : "I Lota! Kiedy powiedział on do swego ludu...Czy będziecie popełniać bezecne czyny, jakich nie popełnił przed wami żaden ze światów? Oto przychodzicie przez namiętność do mężczyzn zamiast do kobiet. Tak, jesteście ludem występnym !" I odpowiedzią jego ludu były tylko słowa : "Wyprowadźcie ich z waszego miasta ! To są ludzie, którzy się uważają za czystych ! I My uratowaliśmy jego i jego rodzinę z wyjątkiem jego żony, która była wśród pozostających w tyle. I zesłaliśmy na nich deszcz. Popatrz więc, jaki był ostateczny koniec grzeszników !" (Quran 7:80-84) Wysłannik Allaha powiedział : "Przeklęty ten kto przeklina swego ojca. Przeklęty ten kto przeklina swą matkę. Przeklęty ten kto ofiarowuje dla kogoś innego niż Allaha. Przeklęty ten kto zabiera czyjąś ziemię bezprawnie. Przeklęty ten kto źle kieruje ślepego człowieka. Przeklęty ten kto kopuluje ze zwierzęciem. Przeklęty ten kto postępuje tak jak ludzie Lota." (Ahmad)

MASTURBACJA

Jest to zabronione zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Główna podstawą tego jest werset......"I ci którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, wtedy nie będą ganieni. Kto zaś swe żądze dalej posuwa, jest występnym." (Quran, 23:5-7) Allah nie zezwolił na inne sposoby zaspokojenia pożądania seksualnego. Dla tych którzy nie są w stanie się ożenić, Allah mówi : "I niech starają się żyć we wstrzemięźliwości ci, którzy nie mają możliwości małżeństwa, aż wzbogaci ich Bóg Swoją łaską" (Quran, 24:3)

WYJAWIANIE SEKRETÓW

Surowo zabronione jest wyjawianie intymnych sekretów, gdyż Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział: "Zaprawdę, wśród ludzi którzy będą mieli najbardziej żałosne pozycje przed Allahem w Dniu Zmartwychwstania to mężczyzna który, po intymnym zbliżeniu się do swojej żony wyjawia jej sekrety.(Przekazał Muslim, Abu Dauud i inni)

Rzeczy wątpliwe

SEX ORALNY

Na pytanie czy seks oralny jest dozwolony Szeich al-Albaani (rahimahullaah) odpowiedział: "Nie słyszeliśmy aby ktokolwiek tego dokonywał jak tylko psy". Szeich ibn Baz (rahimahullaah) był zdania że seks oralny można zaliczać do gry wstępnej. Muhammad al-Jibaly podsumowując ten temat pisze : "Nie można zakazać czegoś bez jasnego dowodu z Księgi" (Quranu)

Inne Kraje

Afganistan

Algieria

Arabia Saudyjska

Bahrain

Egipt

Irak

Iran

Jemen

Jordania

Kuwejt

Liban

Libia

Maroko

Oman

Somalia

Sudan

Qatar

Zjednoczone Emiraty

O Islamie

Odkryj Islam

Kobieta w Islamie

Miłośœć w Islamie

Małżeństwo w Islamie

Sex w Islamie

Prawo (szariat)

Dodatki

Prawo - wakacje

Tabela frankfurcka

Film, muzyka

Saudyjska miłośœć

Obrzezanie kobiet

Honorowe zabójstwa

copyright by MojaTunezja.strefa.pl