MojaTunezja.strefa.pl
strona poświęcona Tunezji i krajom arabskim ..
...

Strona Główna

O Stronie

Linki

Współpraca

Księga Gośœci

Kontakt

O Tunezji

Sytuacja polityczna

ŚŒwięta, festiwale

Przed wyjazdem

Podróż

Waluta

Hotele

Wycieczki fakult.

Kafeterie

Kuchnia

Zakupy

Problemy

Turystki

Miasta Tunezji

Douz

Hammamet

Kairouan

Mahdia

Matmata

Monastir

Nabeul

Południe Tunezji

Sidi Bou Said

Sousse

Tozeur i Nefta

Tunis

Wyspa Jerba

Dodatki

Naciągacze z Tunezji

Habibi z Tunezji

Dzisiejsze Tunezyjki

Tunezyjski śœlub

Warunki życia

Gwiazda - Thekra


W Imię Boga Miłosiernego Litościwego!
Chwała Allahowi, Panu światów. Miłosiernemu, Litościwemu, Królowi Dnia Sądu.
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
Prowadź nas drogą prostą, Drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami
Nie zaś tych, na których jesteś zagniewany
I nie tych, którzy błądzą. Amen.

Czym jest Islam i kim są Muzułmanie ?

Bazując na językowym pochodzeniu, arabskie słowo "islam" oznacza osiągać pokój, pokój z Bogiem, pokój z samym sobą i wszystkimi stworzeniami Bożymi przez posłuszeństwo Bogu i oddanie się Jego opiece. Islam nie jest nową religią lecz ostateczną kulminacją i dopełnieniem tej samej podstawowej wiary, którą Bóg objawił przez wszystkich Swych proroków wszystkim ludziom. Dla 20% populacji światowej Islam jest nie tylko osobistą religią ale i sposobem życia.

Ponad miliard ludzi wszystkich ras, narodowości i kultur na całym globie to muzułmanie od pól ryżowych w Indonezji po pustynie w sercu Afryki, od drapaczy chmur w Nowym Jorku po namioty Beduinów. Tylko 18% muzułmanów żyje w świecie arabskim, 20% z nich na terytoriach Subsaharyjskiej Afryki. Największa społeczność muzułmańska znajduje się w Indonezji. Duże rejony Azji zamieszkałe są przez muzułmanów, a ważne mniejszości można znaleźć w krajach centralnej Azji, Indiach, Chinach, Północnej i Południowej Ameryce, Wschodniej i Zachodniej Europie.

W co wierzą muzułmanie ?

Muzułmanie wierzą w Jedynego, Wyjątkowego, Nieporównywalnego do niczego, Litościwego Boga Jedynego Stwórcę, Opiekuna Wszechświata, w Aniołów stworzonych przez Niego, w Proroków przez których płynęły Jego słowa, w Dzień Sądu i w indywidualną odpowiedzialność za czyny, w Bożą władzę nad przeznaczeniem, nie ważne dobrym czy złym, życiem po śmierci.

Muzułmanie wierzą, że Bóg wysłał Swych Proroków i Wysłanników począwszy od Adama ...przez Noego (Nuh), Abrahama (Ibrahim), Lota (Lut), Ismaila (Ismail), Izaaka (Ishaq), Jakuba(Jaqub), Józefa (Jusuf), Hioba (Ajjub), Mojżesza (Musa), Aarona (Harun), Dawida (Dawud), Salomona (Sulajman), Eliasza (Iljas), Jonasza (Junus), Jana Chrzciciela (Johja) i Jezusa (Isa), Pokój z Nimi. Ostatnia wiadomość od Boga dla ludzkości, będąca potwierdzeniem odwiecznych przesłań i podsumowaniem tego co wcześniej przeminęło, Objawiona została Ostatniemu Prorokowi Muhammadowi (PzN) przez Archanioła Gabriela.

Człowiek staje się muzułmaninem gdy wierzy i wypowiada słowa : "Nie ma Boga poza Allahem i Muhammad jest Jego Wysłannikiem". Tą deklaracją wierny ogłasza swą wiarę we wszystkich wysłanników i Księgi (w ich pierwotnej i oryginalnej formie), które ci wysłannicy przynieśli.

Dlaczego Islam jest często niezrozumiany ?

Islam jest często niezrozumiany a nawet w pewnych rejonach świata może wydawać się egzotyczny. Może dlatego, że religia przestała dominować w życiu codziennym społeczeństw Zachodnich. Mimo, że Islam jest całym życiem muzułmanów, nie widzą oni żadnego podziału między tym co świecki a tym co święte. Przez pewien czas Islam uważany był za jakąś wschodnią religię, lecz wraz ze wzrostem liczby wyznawców żyjących na zachodzie, Islam utożsamiany jest z wiarą globalną.

Muzułmanie nie są już uważani za obcych ze swymi niezwykłymi praktykami, lecz są postrzegani jako elementy zachodniej mozaiki kulturowej. W wielu przypadkach Islam nie jest widziany tylko jako akceptowalna religia ale jako pożądana droga życiowa.

Czy Islam, Chrześcijaństwo i Judaizm mają inne źródła ?

Nie. Oryginalne, niezmienione objawienia dane Abrahamowi i innym prorokom, począwszy od Adama, pochodzącego od Jedynego Prawdziwego Boga. Wspólne pochodzenie wyjaśnia ich podobieństwa w wielu poglądach i wartościach. Abraham jest wspomniany w Koranie jako jeden z największych proroków i jest uhonorowany tytułem "Przyjaciel Boga". Abrahamowi i Jego najstarszemu synowi Ismailowi Bóg nakazał zbudować świątynię Kaba w miejscu dzisiejszego miasta Mekka w Arabii Saudyjskiej. Kaba jest prostą kamienną budowlą będącą sanktuarium wiary w Jedynego Boga.

W Koranie napisane jest, że Bóg nakazał Abrahamowi by Ten wezwał wszystkich ludzi do odwiedzenia tego miejsca i do dzisiaj, kiedy pielgrzymi udają się tam, mówią : "Oto jestem, Panie" jako odpowiedź na wezwanie Abrahama. Kaba jest centralnym miejscem wiary, w którego kierunku zwracają twarz muzułmanie modląc się do Boga, Wszechmogącego.

Kim jest Muhammad ?

Muhammad urodził się w Mekce w 570 r.n.e. w okresie, który Europejczycy nazywają średniowieczem. Muhammad był synem Abd Allaha, pana z plemienia Kurajsz. Ojciec Muhammada zmarł przed narodzeniem syna a jego matka Amina zmarła zaraz potem. Muhammad był wychowywany przez swego wuja Abu Taliba. Kiedy dorastał, znany był ze swej prawdomówności, wielkoduszności i szczerości zasługując sobie na imię al Amin - zaufany. Często proszono go o udzielanie porad i rozstrzygania sporów. Muhammad był z natury myślicielem i nie znosił dekadenckiego życia swej wspólnoty. Stało się jego nawykiem rozmyślanie od czasu do czasu w samotności w jaskini Hira nieopodal szczytu dżabal al Nur, Góry światła koło Mekki.

W jaki sposób Muhammad stał się Prorokiem i wysłannikiem Boga ?

W wieku lat 40, zaangażowany w samotne przemyślenia, Muhammad otrzymał swe pierwsze objawienie od Boga poprzez Archanioła Gabriela. Objawienia, kontynuowane przez następne 23 lata znamy jako Koran. Muhammad zaczął recytować słowa, które usłyszał od Gabriela i rozgłaszał prawdę, którą objawił mu Bóg. Mekkańczycy nie zwracali na niego uwagi i w swej ignorancji byli przeciwni jemu i jego towarzyszom. W roku 622 n.e. Bóg nakazał społeczności muzułmańskiej wyemigrować. Opuścili więc Mekkę i udali się do Medyny, około 350 km na północ. Wydarzenie to stanowi początek kalendarza muzułmańskiego

Inne Kraje

Afganistan

Algieria

Arabia Saudyjska

Bahrain

Egipt

Irak

Iran

Jemen

Jordania

Kuwejt

Liban

Libia

Maroko

Oman

Somalia

Sudan

Qatar

Zjednoczone Emiraty

O Islamie

Odkryj Islam

Kobieta w Islamie

Miłośœć w Islamie

Małżeństwo w Islamie

Sex w Islamie

Prawo (szariat)

Dodatki

Prawo - wakacje

Tabela frankfurcka

Film, muzyka

Saudyjska miłośœć

Obrzezanie kobiet

Honorowe zabójstwa

copyright by MojaTunezja.strefa.pl